IZVEŠTAJ ODRŽANOG OKRUGLOG STOLA U BAČU 03.12 2015. GODINE NA TEMU ”TURIZAM BAČA - KOJIM PUTEM I KAKO DALJE”

U Baču je održan Okrugli sto koji je okupio eminentne profesore I doktore iz oblasti turizma, kao i iz srodnih i oblasti koje su povezane sa turizmom. Tom prilikom na jednom mestu bili su prisutni predstavnici Fakulteta za turizam  sport TIMS ( prof.dr Dragica Tomka, doc.dr Ivana Volić, msc Iva Škrbić, msc Srđan Milošević ), zatim predstavnici Regionalne razvojne agencije Bačka (Nikolina Pupavac i Katarina Verikios) Ma Lana Gunjić kao master menadžmenta u kulturi, Boris Čamernik generalni sekretar Dcc-a, predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin (dipl arh.Vesna Glavočević,dr Slavica Vujović).

Svojim učešćem bila je prisutna i predsednica Udruženja turističkih novinara Vojvodine Grozdana Pašin i predsednica udruženja za razvoj ruralnog I eko turizma “Bač u srcu Bačke“ Gordana Bjelajac kao i dr Ivo Mulec direktor turističke agencije i potencijalni investitor.

Na ovom radnom sastanku su bili prisutni kao domacini  predsednik opštine Bač dipl ecc Dragan Stašević, dipl.menadžer u turizmu Marina Balaban i direktor Turisticke organizacije opštine Bač  dipl.ecc u turizmu i sportu Darko Vojnović.

Od uvodne reči i reči dobrodošlice od strane predsednika opštine Bač i direktora TOOB, Okrugli sto se odvijao u pravcu forme radionice gde su svi prisutni učestovali aktivno  i svojim idejama, kritikama, predlozima i sugestijama dali pun doprinos da radni sastanak od vizije razvoja turizma opštine Bac, preko ključnih snaga razvoja i prepreka dođe do samih aktera u razvoju i realizacije zaključaka sa Okruglog stola.

Zaključci tog dana su bili da je Opština Bač na pravom putu da postane lider razvoja turizma u ovom delu regije i da zajedničkim naporima pokrenemo turizam opštine preko edukacija, podrške lokalne samouprave, aktivnijim učešćima na konkursima i projektima. Takođe imajući u vidu kulturno nasleđe naše opštine, kulturno istorijske spomenike kulture i prirodna bogatstva dolazi se do zaključka da ovi dragulji nisu adekvatno iskorišteni i da treba preduzeti mere, odrediti prioritete u kom se pravcu deluje i imati plan po kom se deluje.

Okrugli sto je nakon  pet punih časova završen i ocenjen kao odličan u vrlo radnoj atmosferi i prepun utisaka i realnosti koje se uz volju svih prisutnih mogu realizovati u skorije vreme!                                                                                              

Dir.TOOB Darko Vojnović