KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČ