IZVEŠTAJ SA MANIFESTACIJE „DANI VOJVODINE“ U BEOGRADU 2018

Turistička organizacija opštine Bač učestvovala je na manifestaciji „Dani Vojvodine“, koja se ove godine održavala od 23. do 24. juna 2018. godine. na Savskoj promenadi u Beogradu.

Manifestacija predstavlja posebnu programsku celinu u okviru privredno – turističke manifestacije ’’Serbika’’ i na kojoj će biti predstavljene najbolje destinacije, restorani i proizvođači hrane i pića iz cele Srbije, sa ciljem da se na jednom mestu na zanimljiv i edukativan način, domaćim i stranim gostima prezentuje gastronomska kultura i turistička ponuda naše zemlje

Turistička ponuda opštine Bač predstavljena je u okviru zasebnog izložbenog prostora  pored postojećeg materijala, a to su flajeri na srpskom I engleskom  jeziku, štampan je i  propagandni materijal, brošura,mape, promotivni, tematski turistički programi kako za đačke ekskurzije, grupne ali i individualne posete, za ljubitelje kulturno-istorijskih znamenitosti, biciklizma i ljubitelje tradicionalne kuhinje ovog kraja.

Za dva dana, koliko je trajala manifestacija, najavljene su nove turističke posete za predstojeću sezonu i ostvareni mnogobrojni poslovni kontakti sa: turističkim agencijama, turističkim organizacijama i ateljeima za izradu suvenira. 

DANI VOJVODINE
DANI VOJVODINE
DANI VOJVODINE