"DUNAVSKI INFORMATIVNI CENTAR“

U Svečanoj sali opštine Bač u utorak 27.11.2018. godine održana je stručna diskusija na temu „Prenamena starog dvorca u dunavski informativni centar Bačko Novo Selo“ . 
Ideja je da se na osnovu primera dobre prakse kao što je projekat “Tour De Banat, te iskustava stručnjaka iz pokrajinskih i lokalnih institucija, formira projektni zadatak prenamene dvorca “Fric Hristić”  u Bačkom Novom Selu u DUNAVSKI INFORMATIVNI CENTAR.  Projektni zadatak formiran na osnovu inputa svih činilaca stručne diskusije u značajnoj meri bi pomogao odeljenju za Urbanizam opštine Bač te  Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, da što je moguće uspešnije realizuju ovaj projekat.
Nenad Berić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam je istakao važnost lokalne samouprave u pokretanju inicijative prenamene stare škole u Bačkom Novom Selu, jer je ideja da se rekonstrukcija finansira kroz sve kanale: lokalne, pokrajinske i evropske, a da direktnu korist od toga najpre treba da ima lokalno stanovništvo.
Ispred Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, prisustne je pozdravila dr Slavica Vujović, koja je izrazila veliko kako lično, tako i zadovoljstvo instutucije koju predstavlja, činjenicom da je stručna diskusija realizovana , posebno naglasivši da je od fundamentalne važnosti to što su predstavnici delegacije iz Kine, sa kojima se radi na pisanju nominacije za ulazak Tvrđave Bač sa podrgrađem na Uneskovu listu svetske baštine, prisustvovali sastanku.
„ Kako je Bačko Novo Selo jedan od najvažnijih punktova na teritoriji opštine Bač, zbog činjenice da izlazi na Dunav, potrebno je to razvijati i aplicirati za međunarodna sredstva, a Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture će to propratiti i dati svoju punu podršku formiranju projektnog zadatka i kasnije svim drugim fazama realizacije projekta“ naglasila je dr Slavica Vujović.  
Predstavnica Fonda za evropske poslove, Dejana Dobrić, rekla je da objekat u Bačkom Novom Selu ima mnogo većih potencijala nego što je to bio slučaj sa nekim drugim sličnim projektima, koji su dobili značajna sredstva iz EU fondova  i u tom smislu se pokazali kao održivi.
Ispred Turističke organizacije opštine Bač, stručnu diskusiju je otvorila direktorica Marina Balaban istakavši činjenicu da TOO Bač izražava zadovoljstvo jer će raditi na razvoju drugog vida turizma (sem kulturnog turizma, potencirati razvoj ekskurcioznog, ali i ciklo turizma) za koji su naravno neophodni infrastrukturn projekti, a da prenamena starog dvorca Fric Hristić upravo tome i služi, jer bi se njegovom adaptacijom sprečilo dalje urušavanje koje je neminovno. 
S obzirom na činjenicu da je ukupna površina stare škole u Bačkom Novom Selu oko 400 metara kvadratnih, učesnici stručne diskusije su se složili da bi formiranje ciklo centra trebalo da bude u fokusu, ali da  ta površina svakako prevazilazi  potrebe  samo biciklista. Preuređenje tavanskog prostora u smeštajne kapacitete, izgradnja kancelarija koje bi koristile različitim udruženjima koja rade na teritoriji Bačkog Novog Sela, ali i formiranje isturenog punkta TOO Bač, zajedno bi doprineli osnivanju neke vrste community centra, gde bi lokalno stanovništvo „živelo“.
Svojevrsni miks edukativnog centra, različitih sportskih aktivnosti, ciklo servisa, letnjih škola za decu osnovnoškolskog uzrasta, prekogranična saradnja sa Mađarskom, ali i Međunarodna biciklistička staza „Euro Velo 6“, svakako su realni pokazatelji potrebe prenamene stare škole u Bačkom Novom Selu, zaključili su učesnici diskusije.  
Jučerašnjoj stručnoj diskusiji su prisustvovali: predsednik opštine Bač, Borislav Antonić, redstavnici delegacije iz Kine, gospodin Nenad Berić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, dr Salvica Vujović, Rastko Vlajkovic i Brnislav Milićević iz Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, predstavnica Fonda za evropske poslove Dejana Dobrić, gospodin Dušan Tankosić, Član saveta za bezbednost opštine Bačka Palanka, gospođa Olivera Mišan rukovodilac Odelenja za urbanizam, zaštitu životne sredine imovinsko pravne i komunalno stambene poslove opštine Bač, gospodin Nikola Banjac ispred Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj opštine Bač, predsednik Mesne zajednice Bačko Novo Selo Grujo Bogojević, predstavnik privrednika iz Bačkog Novog Sela, gospodin Nedžad Abdulović, gospodin Goran Delić ispred udruženja „Dunav“ iz Bačkog Novog Sela, gospodin Zoran Bjelotomić predstavnik udruženja biciklista Bač, direktorica Turističke organizacije opštine Bač, Marina Balaban.