PREDSTAVNICI OPŠTINE BAČ I TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČ PRISUSTVOVALI SASTANKU NA TEMU REZERVATA BIOSFERE „BAČKO PODUNAVLJE"

Predstavnici Opštinske uprave Bač i Turističke organizacije opštine Bač, danas su prisustvovali radnom sastanku sa zainteresovanim stranama na temu kreiranja Lokalnog Akcionog Plana za Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo“ u okviru Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“, koji je održan u Lovačkoj kući „Dijana“.

Međunarodni koordinacioni savet UNESKO programa „Čovek i biosfera“ doneo je odluku da se „Bačko Podunavlje“ upiše na Svetsku listu rezervata biosfere.

Rezervat biosfere je posebno područje, kojim se upravlja na integralan način, usaglašavanjem potreba zaštite prirode sa socio-ekonomskim potrebama stanovništva. U upravljanju rezervatima biosfere se poseban akcenat stavlja na uključivanje zainteresovanih strana na lokalnom nivou.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode određen je za administrativnog koordinatora rezervata biosfere i partner je na međunarodnom projektu coop MDD (Prekogranični program upravljanja budućeg rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav” u pet zemalja), čija je jedna od aktivnosti kreiranje Lokalnog Akcionog Plana za zaštićena područja duž rečnog koridora “Mura-Drava-Dunav”, među kojima se nalazi i Specijalni rezervat prirode “Karađorđevo”.

Metoda u procesu kreiranja Lokalnog Akcionog Plana, zasnovana je na uključivanju svih zainteresovanih strana sa teritorije opština Bačka Palanka i Bač, predstavnika javnog i privatnog sektora, kao i lokalne zajednice. Proces kreiranja je započet 2018. godine, a intenzivno će se realizovati u periodu mart-april 2019. godine.

Cilj ovog sastanka je bio da se u proces zajedničkog kreiranja Lokalnog Akcionog Plana uključe svi lokalni stručnjaci, kako bi svojim iskustvom i znanjem, ali i davanjem konkretnih predloga za aktivnosti u SRP „Karađrođevo“, doprineli razvoju, kako zaštićenog područja SRP “Karađorđevo”, tako i Rezervata biosfere “Bačko Podunavlje”.

Moderatori sastanka su bili prof.dr Vladimir Stojanović i dr Aleksandra Dragin sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, dok projektni tim ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode sačinjavaju: dr Jadranka Delić, Marko Tucakov, Jovana Zaklan i Sara Pavkov.