PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE PRISUSTVOVALI KONFERENCIJI NA TEMU 50 POTENCIJALNIH BANJSKIH LOKALITETA U AP VOJVODINI

Predstavnici lokalne samouprave i Turističke organizacije opštine Bač, prisustvovali su danas u Skupštini AP Vojvodine Konferenciji pod nazivom: "Prezentacija studija razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na području Autonomne Pokrajine Vojvodine". 

 

Studije razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na području Autonomne pokrajine Vojvodine izrađene su u skladu sa planom aktivnosti i programom rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2018. godinu i predstavljaju sveobuhvatnu analizu potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka. 

 

Prepoznato je pedeset potencijalnih lokaliteta u smislu eksploatacije prirodnog lekovitog faktora, odnosno investiranja u razvoj banjskog turizma u narednom periodu. Studije predstavljaju drugu, detaljnu fazu istraživanja, kojoj je prethodila faza naučne ocene balneološkog potencijala na području AP Vojvodine. Ovim istraživanjima formirana je osnova za unapređenje turističih proizvoda pre svega kroz investiranje u prirodne lekovite resurse sa ciljem razvoja turističke ponude na održiv i savremen način, težeći svetskim i evropskim trendovima.

 

Na svakom od potencijalnih lokaliteta izvedena su detaljna balneološka, hidrogeološka, hidrohemijska, izotopska, klimatološka, prostorno razvojna i tehnoekonomska istraživanja. Definisan je predlog načina korišćenja i eksploatacije prirodnog lekovitog faktora ukučujući i prostorno-urbanističku projekciju terena, arhitektonsko-građevinske nacrte mesta zahvatanja, analizu infrastrukturne opremljenosti mikrolokacija, kao i ,,mapu puta“ za dobijanje neophodne dokumentacije i dozvola za eksploataciju resursa. 

 

Stručnu studiju koja se bavi potencijalnim banjskim lokalitetima na teritoriji opštine Bač, danas je predsedniku Borislavu Antoniću uručio podpredsednik Pokrajinske vlade, gospodin Ivan Đoković.