SEDAM GRADOVA I OPŠTINA POTPISALI PROTOKOL O ZAJEDNIČKOJ PROMOCIJI TVRĐAVA NA DUNAVU

Dana 09.10.2015. godine u Beogradu potpisan je Protokol o saradnji između lokalnih samouprava koje na svojoj teritoriji imaju tvrđave na Dunavu: Bačka, Petrovaradinska, Beogradska, Smederevska, Ramska, Golubački grad i Fetislam.

Potpisnice ovog Protokola prepoznale su zajednički interes da kroz međusobnu saradnju doprinesu obogaćivanju kulturne ponude i promocije zemlje.
Na ovaj način potpisnice ovog protokola iskazale su zajednički interes i spremnost da sarađuju na projektu Tvrđave na Dunavu posebno u oblasti zajedničke medijske i drugih vrsta promocije i koordiniranog nastupa na trećim tržištima, sve u cilju razvoja privrede i turizma.
Takođe obavezale su se da u okviru svojih nadležnosti, preduzmu odgovarajuće korake i konkretne radnje, kojima će omogućiti promociju “Tvrđava na Dunavu”, upoznavanje posetilaca sa spomenicima kulture, njihovim značajem i potencijalima u cilju poboljšanja turističke ponude.
Ovim Protokolom dogovorena je i izrada Programa kulturne rute koja će objedinjavati Tvrđave na Dunavu kao i način i uslove realizacije projekta.

TVRĐAVE NA DUNAVU
TVRĐAVE NA DUNAVU
TVRĐAVE NA DUNAVU
TVRĐAVE NA DUNAVU